Meer weten over PDD NOS

Meisjes met PDD NOS

Jongens met PDD NOS

Meer weten over PDD NOS

Meer weten over PDD NOS

Met autisme wordt je geboren en het is helaas niet te genezen, ook niet met medicatie. Wel kunnen met de juiste hulp de 'symptomen' en gevolgen worden beperkt. Medicatie kan een goede ondersteuning zijn.


Eerst is het noodzakelijk dat je de juiste ondersteuning thuis en goede begeleiding op school krijgt en/of therapie in de vorm van o.a. psycho-educatie, gedragstherapie of training in sociale vaardigheden. Meer informatie hierover vindt je op Welke hulp is mogelijk.

Soms wordt medicatie gegeven die symptomatisch werkt, bijvoorbeeld voor angsten of extreem druk gedrag. De keuze voor medicatie neem je niet zomaar. De klachten moeten dusdanig zijn, dat die belemmerend werken en er geen zicht is op verbetering, ook niet met behandeling. Dit kan alleen in overleg met een jeugdarts of psychiater. Wij hebben twee dochters die beiden verschillende soorten medicatie hebben geprobeerd. Bij de ene dochter deed het niets. Bij de andere dochter heeft het een groot effect. Zij was een doodongelukkig kind dat niet in staat was iets te ondernemen, doodsbang en verpieterend op de bank zat. Met medicatie zie ik weer een stralend kind, die weer dingen onderneemt en naar school gaat.
Houdt er rekening mee, dat het een lang proces kan zijn, voordat de juiste medicatie is gevonden. Bij het ene kind werkt medicijn A, bij het andere kind medicijn B. Soms (zeker in het begin) kunnen de bijwerkingen de situatie verslechteren. Zeker bij anti-depressiva kan het effect pas na 6 weken echt worden beoordeeld.

Non-psychostimulantia (bij spanningshoofdpijn, slaapproblematiek, onrust, spanning)


Dixarit (werkzame stof clonidine)

 • een medicijn dat valt onder de zogenaamde α-2 agonisten
 • precieze werking van clonidine is niet bekend
 • beïnvloed de aanmaak van adrenaline
 • artsen schrijven het voor bij verhoogde bloeddruk, migraine en opvliegers bij overgang
 • wordt ook voorgeschreven aan kinderen met autisme of ADHD

Toevallig heb ik afgelopen week bij de kinderpsychiater weer wat nieuws mogen leren. Kinderen met autisme zijn erg gevoelig voor prikkels. In plaats van het 'verwerken' van prikkels, nemen autisten deze enkel op en lijken ze te blijven 'hangen' (tot nu toe niets nieuws onder zon, maar nu komt het). Die overload aan prikkels zorgen ervoor dat ze veel adrenaline aanmaken en daar worden ze heel druk van of voelen zich daardoor continue gespannen, wat weer leidt tot slaapproblemen. Het medicijn zorgt beïnvloedt de aanmaak van adrenaline, waardoor ze zich minder 'gejaagd' voelen. Volgens de psychiater is het een vrij onschuldig middel. 

Antidepressivum (met name bij angsten, prikkelverwerking, down voelen)


Seroxat (werkzame stof is Paroxetine)

 • behoort tot de groep geneesmiddelen serotonine-heropnameremmers, ofwel SSRI’s
 • het verbetert stemming en vermindert angsten
 • artsen schrijven het voor bij depressie en angststoornissen, zoals dwang-stoornissen, paniekstoornissen en sociale fobieën, en posttraumatische stress-stoornis
 • wordt o.a. ook gebruikt bij bepaalde soorten jeuk

Prozac (werkzame stof Fluoxetine)

 • behoort tot de groep geneesmiddelen serotonine-heropnameremmers, ofwel SSRI’s
 • het verbetert de stemming en vermindert angsten en angstverschijnselen (zoals piekeren, slaapproblemen, prikkelbaarheid en trillen)
 • artsen schrijven het voor bij depressie, angststoornissen, zoals dwangstoornis, paniekstoornis, sociale fobie en posttraumatische stressstoornis, maar ook boulimia nervosa, premenstrueel syndroom en zenuwpijn

Citalopram 

 • behoort tot de groep geneesmiddelen serotonine-heropnameremmers, ofwel SSRI’s
 • verbetert de stemming en vermindert angsten en angstverschijnselen (zoals piekeren, slaapproblemen, prikkelbaarheid en trillen)
 • artsen schrijven het voor bij depressie en angststoornissen, zoals dwangstoornissen, paniekstoornissen en sociale fobieën, en posttraumatische stress-stoornis

Venlafaxine

 • 'lijkt' op een groep medicijnen, de serotonineheropnameremmers, ofwelSSRI's
 • het regelt in de hersenen de hoeveelheid serotonine. Deze lichaamseigen stof speelt een rol bij emoties en stemmingen
 • het verbetert de stemming en vermindert angsten
 • heeft ook een lichte invloed op norepinefrine (noradrenaline) en dopamine, twee andere natuurlijke stoffen met effect op de stemming
 • artsen schrijven het voor bij depressie en bij angststoornissen, zoals een sociale fobie, paniekstoornis en posttraumatische stressstoornis

Psychostimulantia (bij extreem druk gedrag)


Ritalin (werkzame stof methylfenidaat)

 • vertoont veel overeenkomsten met de drugklasse amfetaminen, maar is niet geheel hetzelfde
 • de precieze werking  is niet bekend
 • zorgt ervoor dat het belangrijke stofje dopamine langer beschikbaar blijft in de hersenen doordat de recycling van het stofje in de hersenen vertraagt
 • mensen die wél op amfetamine-achtige drugs reageren, reageren niet op methylfenidaat (en vice versa)
 • wordt zelden voorgeschreven bij autisme, maar wel in comorbiditeit met ADHD/ADD
 • het verbetert de aandacht/concentratie en stemming

 

Antipsychotica (meestal bij woede-aanvallen of extreme onrust)


Dipiperon of Pipamperon

 • behooren tot de groep klassieke antipsychotica
 • het vermindert in de hersenen het effect van de natuurlijk voorkomende stof dopamine (zorgt oa voor actie)
 • hierdoor nemen psychosen en hevige onrust af
 • artsen schrijven het voor bij psychose, schizofrenie en onrust


Risperdal

 • behoort tot de groep atypische antipsychotica
 • het vermindert in de hersenen het effect van de natuurlijk voorkomende stoffen, voornamelijk dopamine (actie) en serotonine (blij voelen)
 • hierdoor nemen psychosen, hevige onrust en bepaalde spiertrekkingen af
 • artsen schrijven het voor bij psychose, manie, onrust, schizofrenie, depressie, dementie, tics en dwangstoornissen