Meer weten over PDD NOS

Meisjes met PDD NOS

Jongens met PDD NOS

Meer weten over PDD NOS

Meer weten over PDD NOS

School speelt een belangrijke rol bij het tijdig signaleren van gedragsproblemen en stoornissen.  Zij kunnen ouders adviseren om een kind te laten testen, zoals dat nu al vaker gebeurt bij dyslexie. Maar ook op de sportvereniging, ziet een sportleraar vaak opvallend of 'ander' gedrag. 


Situationeel

 • kan stille of lege moment tijdens de les niet zelf invullen
 • houdt niet van onverwachte situaties 
 • heeft in nieuwe situaties;
  • weerstand, wil niet meedoen
  • of wordt dan juist erg druk of hyper, overdreven, niet passend bij het ‘normale’ gedrag

Didactisch

 • reageert op iets wat jou als begeleider volledig is ontgaan
 • begrijpt de activiteit niet of komt niet tot uitvoering van de activiteit
 • vraagt regelmatig opnieuw om uitleg
 • begint enthousiast te werken, maar houdt dit niet altijd lang vol
 • kan kleine details erg goed onthouden 

Gedrag

 • is erg terug getrokken, maakt geen vriendjes
 • of wil juist graag vriendjes maken, maar wordt afgewezen of gepest
 • hebben soms faalangst
 • storend gedrag, boos (soms agressief)
 • tics zoals frequent oogknipperen, grimassen, kuchen e.d.