Hulpverlening bij PDD NOS

Hulp voor kinderen met PDD NOS

Hulp voor meisjes met PDD NOS

Muziek geeft rust bij autisme

We krijgen heel wat begrippen om onze oren gesmeten, als het gaat over de zorg van onze kinderen. Wat is het verschil tussen jeugdzorg en jeugdhulp? Of het verschil tussen een hulpaanbieder, een zorgaanbieder en een hulpverlener? Wat is niet vrij-toegankelijke hulp?


Jeugdzorg

Jeugdzorg is een algemene omschrijving voor alle maatschappelijke zorgvoorzieningen (een verzamelnaam voor zorgaanbieders die begeleiding en zorg bieden) voor jeugdigen, die in de problemen (dreigen te) komen. 

Jeugdhulp

Dit is een wettelijke therm uit de Jeugdwet. Er zijn de volgende vormen van jeugdhulp mogelijk: 

Zorgaanbieder

Een zorgaanbieder is een organisatie die zorg en/of ondersteuning levert. Dit is breed georiënteerd hulp, dus niet alleen gericht op de jeugd. Bijvoorbeeld:

  • een thuiszorginstelling
  • een GGZ-instelling (psychiatrisch centrum)
  • een verpleeghuis
  • een instelling voor verslavingszorg
  • een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking
  • een revalidatiecentrum voor mensen met een zintuiglijke beperking 

(Jeugd)hulpaanbieder

Dit is een wettelijke therm uit de Jeugdwet. Een organisatie (of een zelfstandige) die bedrijfsmatig jeugdhulp verleent. Echter heeft deze organisatie contract afspraken met de gemeente. Je spreekt over gecontracteerde hulp.

(Jeugd)hulpverlener

Dit is een wettelijke therm uit de Jeugdwet. Een natuurlijke persoon die beroepsmatig jeugdhulp verleent. Deze persoon hoeft geen contract afspraken te hebben met de gemeente.

(Individuele) begeleiding

Iemand die één op één met jouw kind aan de slag gaat en gericht is op gedragsproblemen. Hieronder valt: 

Behandelen of behandelmethoden

Dit is zorg die geboden wordt vanuit een GGZ-instelling (psychiatrisch centrum of kliniek) en is alleen toegankelijk met een verwijzing van de huisarts. Er is dan een vermoeden of sprake van een DSM stoornis (hieronder vallen ook autisme en angststoornissen).

Niet vrij-toegankelijke hulp

In feite is niet vrij-toegankelijk hulp vergelijkbaar met zorg die alleen beschikbaar is na een verwijzing van de huisarts (bijvoorbeeld zorg in een ziekhuis).
Jeugdhulp is niet vrij-toegankelijk. Je hebt een beschikking (verwijzing) van de gemeente nodig hebt, anders moet zelf opdraaien voor de kosten. 
Vrij toegankelijk hulp is bijvoorbeeld een eerstelijnspycholoog. Je betaald dan zelf de kosten.