Hulpverlening bij PDD NOS

Hulp voor kinderen met PDD NOS

Hulp voor meisjes met PDD NOS

Muziek geeft rust bij autisme

Je hebt recht op een volledige vergoeding van het ziekenvervoer per taxi, van en naar de kliniek, mits je voldoet aan de hardheidsclausule. In de praktijk blijkt echter, dat de gemeente hier vaak anders over denkt.

Vervoer onder de Jeugdwet, bron Factsheet 'vervoer bij behandeling'

Jeugdhulpplicht artikel 2.3 
Voorzieningen op het gebied van jeugdhulp omvatten voor zover naar het oordeel van het college noodzakelijk in verband met een medische noodzaak of beperkingen in de zelfredzaamheid, het vervoer van een jeugdige van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden.” Het staat de gemeente vrij om dit naar eigen inzicht te organiseren.

Invulling van de verplichting
Veel gemeenten hebben op het netvlies dat zij een wettelijke verplichting hebben op het gebied van vervoer naar de jeugdhulpaanbieder. De gemeenten kan hier op twee manieren invulling geven aan hun verplichting:
1. Gemeenten nemen zelf een taxibedrijf in de arm voor vervoer van/naar aanbieders.
2. Gemeenten bekostigen het vervoer als onderdeel van hun inkoopafspraken met aanbieders.

Hardheidscausule

  • (aantal maanden) x (aantal keren p/week) x (aantal weken p/maand) x 
    (aantal km enkele reis) x 0,25 (= wegingsfactor)

Is de uitkomst (wegingsfactor) gelijk aan of groter dan 250, dan kan je aanspraak maken op ziekenvervoer. Je moet wel vooraf toestemming vragen bij de gemeente.

Gemeente denkt er vaak anders over

Probleem is dat het hen ontbreekt aan de juiste kennis en kunde.  Zo werd ons doodleuk verteld, dat de gemeente geen verplichting heeft om die kosten te vergoeden en dat gezien onze leuke woning, wij dit vast wel zelf konden bekostigen...

We praten hier 'slechts' over €  380,- per maand, voor 3x per week 25 km heen en weer.  Of we dan konden aantonen dat we dat niet konden betalen. Ook hun tweede voorstel bleek wederom niet conform wetgeving. Ze maakte fout op fout. Lees hier het hele bizarre verhaal.

Laat je niet zomaar wegsturen!! Voor meer informatie download hier de factsheet 'vervoer bij behandeling' opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid.