Hulpverlening bij PDD NOS

Hulp voor kinderen met PDD NOS

Hulp voor meisjes met PDD NOS

Muziek geeft rust bij autisme

In de mallemolen van de zorg... Ik wist niet dat er zoveel beroepen bestonden in de gezondheidszorg. Het is daarom raadzaam de verschillen te kennen tussen de zorgverleners, niet alleen zodat je weet wie je voor je hebt, maar ook voor het maken van de juiste keuzes. 

Index


Individueel begeleider

 • is een ambulant hulverlener, een pedagoog (opvoedkundige) of psycholoog
 • gericht  op het vinden van oplossingen voor (probleem)gedrag van kinderen, bijvoorbeeld bij  angstig of agressief gedrag, driftbuien of vraagt te veel aandacht
 • zijn niet per definitie gespecialiseerd in gedrags- en werkhoudingproblemen bij AD(H)DNLD en ASS
 • opleiding HBO SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) of HBO Pedagogiek

Intern begeleider

 • werken in het onderwijs
 • coachen de leerkracht op klassenmanagement om kinderen met stoornissen beter te begeleiden in de klas
 • gericht op zorgverbreding en gedrags- en werkhoudingproblemen bij AD(H)D, NLD en ASS
 • zijn contactpersoon voor ouders en begeleiders buiten de school om
 • hebben een HBO opleiding en een aanvullende HBO specialisatie intern begeleider

Gedragsspecialist

 • zijn gespecialiseerd in kinderen met gedragsproblemen en bekwaam in verschillende stoornissen zoals AD(H)DNLD en ASS
 • werken vanuit mogelijkheden in plaats vanuit problemen, welke vaardigheden gaan wel goed en hoe kunnen die verder uitbreiden
 • hebben een grote werkervaring in het onderwijs
 • zijn vaak een Remedial Teacher
 • hebben een Master SEN (HBO) opleiding 

Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV) 

 • begeleidt en/of behandelt cliënten en is gericht op het ondersteunen van de gevolgen van het een psychiatrische stoornis in complexe zorgsituaties
 • begeleiding maakt vaak deel uit van behandeling tezamen met andere disciplines zoals psychiatrie
 • is in staat om een hypothese te stellen betreffende de psychiatrische diagnostiek en kan een diagnose stellen binnen het deskundigheidsgebied van de ggz-verpleegkunde
 • maakt vaak een voorstel voor behandeling (ten behoeve van en in samenwerking met andere disciplines en instanties)
 • hebben een HBO opleiding GGZ-verpleegkunde

Therapeut

 • iemand die zich beroepsmatig bezig houdt met genezing van lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen
 • iedereen kan zich therapeut noemen, ook zonder diploma of werkervaring; het draagt dus geen kwaliteitsaanduiding in zich
 • wees alert en vraag naar HBO opleidingsniveau
 • er is een wezenlijk verschil met een psychotherapeut

Trainer/coach

 • deze titel wordt in de zorg hulpverlening regelmatig gebruikt
  • werken dan meestal in een GGZ-instelling of kliniek voor behandeling (in dit geval is de kwaliteit zeker gewaarborgd)
  • inhoudelijk vergelijkbaar met individueel begeleider en/of gedragsspecialist
 • iedereen kan zich trainer of coach noemen, ook zonder diploma of werkervaring; het draagt dus geen kwaliteitsaanduiding in zich
 • wees alert en vraag naar HBO opleidingsniveau

 Psycholoog (HBO)

 • iemand met expertise op het gebied van psychologie 
 • een verwijzing van de huisarts is niet nodig, bij volwassenen geen vergoeding door verzekering, bij kinderen beschikking van gemeente nodig
 • hebben een HBO opleiding psychologie
 • de titel ‘psycholoog' is niet beschermd, iedereen mag zich dus psycholoog noemen

Orthopedagoog

 • houdt zich bezig met de behandeling van kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling geremd worden door
  • bijvoorbeeld psychische problemen of stoornissen
  • geestelijke beperkingen
  • leerstoornissen
 • heeft een academische (universiteit)  opleiding pedagogiek gevolgd, met als specialisatie orthopedagogiek

Gedragswetenschapper

 • werken (onder anderen) met kinderen en jongeren met gedragsproblemen al dan niet psychische of psychiatrisch
 • onderzoeken wat er aan de hand is en gaat samen met hen aan de slag om het probleem hanteerbaar te maken
 • hebben een coördineerde rol en schrijven behandelplannen
 • werken meestal in een GGZ-instelling of kliniek voor behandeling
 • hebben een belangrijke rol in verband met de Wet op Jeugdzorg
 • hebben een academische (universiteit) opleiding Master Pedagogische Wetenschappen

Eerstelijnspsycholoog 

 • bieden kortdurende behandeling voor een scala aan lichte tot matig ernstige psychische klachten, zoals een depressie of burn-out
 • er is geen verwijzing van de huisarts nodig, bij volwassenen geen vergoeding door verzekering, bij kinderen beschikking van gemeente nodig
 • hebben een academische (universiteit) breed georiënteerde opleiding, zonder zich te specialiseren in een bepaalde richting
 • vraag naar NIP registratie, een dienstkenmerk die de academische (universiteit) kwaliteit bewaakt

Kinder (of jeugd) psycholoog

 • behandelen psychische klachten bij kinderen en jeugdigen
 • er is een verwijzing van de huisarts nodig
 • hebben een academische (universiteit) opleiding psychologie en zijn gespecialiseerd in de kinder- en jeugdpsychologie
 • vraag naar NIP registratie, een dienstkenmerk die de academische (universiteit) kwaliteit bewaakt

GZ-psycholoog (Gezondheids-psycholoog) 

 • diagnosticeren en behandelen psychische problemen bij lichamelijke ziekten en invaliditeit, psychische stoornissen en problemen in het leefklimaat
 • onderzoeken hoe gedrag samenhangt met gezondheid
 • richten zich op preventie en houden zich bezig met het gedrag dat de gezondheid kan beïnvloeden
 • er is een verwijzing van de huisarts nodig
 • hebben een academische (universiteit) opleiding
 • de titel 'GZ-psycholoog' is een wettelijk beschermde beroepstitel (BIG register)

Klinisch psycholoog 

 • diagnosticeren en behandelen ernstige en complexe psychische problemen en psychische stoornissen, en het verrichten van crisisinterventies
 • onderzoeken ook de relatie tussen ouders en kinderen en partners 
 • veelal werkzaam in instellingen als ziekenhuizen, maar kan ook een zelfstandige praktijk voeren
 • er is een verwijzing van de huisarts nodig
 • hebben een academische (universiteit) GZ opleiding èn een postdoctorale (universiteit) opleiding klinisch psycholoog
 • de titel ‘Klinisch psycholoog' is een wettelijk beschermde beroepstitel (BIG register)

Psychotherapeut

 • gespecialiseerd in het behandelen van complexe, vaak in de persoonlijkheid gewortelde psychische klachten
 • bieden een langdurige en intensieve behandeling en hebben zowel aandacht voor de sociale omgeving van de cliënt als voor de cliënt als individu
 • er is een verwijzing van de huisarts nodig
 • hebben naast een opleiding Masters psychologie, pedagogiek of GZ ook een postdoctorale (universiteit) opleiding psychotherapeut
 • de titel ‘Psychotherapeut' is een wettelijk beschermde beroepstitel (BIG register)

Psychiater

 • een arts die zich na een studie geneeskunde (Universiteit) heeft gespecialiseerd in de psychiatrie
 • beschikken ook over therapeutische kennis op het niveau van een psychotherapeut
 • mag (in tegenstelling tot de psycholoog en psychotherapeut) naast het geven van een psychotherapeutische behandeling ook medicijnen voorschrijven
 • behandelt vaak psychische klachten waarbij medicijnen een belangrijke rol spelen in de behandeling, zoals bijvoorbeeld schizofrenie, verslaving, persoonlijkheidsstoornis, psychose, dwangstoornis, bipolaire stoornis en autisme
 • er is een verwijzing van de huisarts nodig
 • de titel ‘psychiater' is een wettelijk beschermde beroepstitel (BIG register)