Hulpverlening bij PDD NOS

Hulp voor kinderen met PDD NOS

Hulp voor meisjes met PDD NOS

Muziek geeft rust bij autisme

Mijn beide dochters waren totaal vastgelopen in hun ontwikkeling. De huisarts verwees ons door naar een GGZ instelling. De psychiater stelde klinische dagbehandeling voor. Maar toen werden we geconfronteerd met wachtlijsten. Voor ons een tergend lange periode 'zonder hulpverlening'.  Na 9 maanden waren wij volledig afgedraaid, kroop ik tegen de muren omhoog en had Luna (toen 12 jaar) een burn-out. En die vreselijke tijd had voorkomen kunnen worden als ik toen wist wat ik nu weet...

Hulpverlening voor kinderen met PDD NOS
• behandelen van de stoornis, meestal in een kliniek (of psychiatrisch centrum)
• ondersteuning en begeleiden van het kind en gezin, meestal thuis

In een GGZ instelling (psychiatrisch centrum) wordt onderzocht, gediagnosticeerd en behandeld. Na het stellen van een diagnose als autisme (DSM verklaring) kan een behandeltraject worden ingezet. Behandelen kan bestaan uit meerdere vormen van therapie, coaching en training. 

Wanneer behandelen niet nodig is, kan een PDD NOS-er toch kampen met een hoop problemen, zowel op school als thuis. Maar ook zeker wanneer de behandeling is afgerond of wanneer je op een wachtlijst staat voor behandeling is jeugdhulp in de vorm van begeleiding echt een uitkomst. 

De gemeente heeft een zorgplicht, maar op basis waarvan bepalen ze eigenlijk of jouw kind ook echt zorg nodig heeft? De Jeugdwet schrijft geen kaders voor, enkel dat de gemeente hierover 'regels' moet opstellen. Het zal dus per gemeente verschillen waar je 'recht' op hebt. Maar er zijn gelukkig manieren om hulp af te dwingen. Hoe kom je eigenlijk aan hulp?

Cliëntondersteuning helpt jeugdigen en hun ouders om zo veel mogelijk zelf de regie te houden, om zelf te bepalen welke hulp ze krijgen. Op deze pagina lees je hoe dit in zijn werk gaat. Al zal het je niet verbazen dat ook hier de gemeente niet altijd zijn zaken op orde heeft...

Je hebt recht op een volledige vergoeding van het ziekenvervoer per taxi, van en naar de kliniek, mits je voldoet aan de hardheidsclausule. In de praktijk blijkt echter, dat de gemeente hier vaak anders over denkt.

We krijgen heel wat begrippen om onze oren gesmeten, als het gaat over de zorg van onze kinderen. Wat is het verschil tussen jeugdzorg en jeugdhulp? Of het verschil tussen een hulpaanbieder, een zorgaanbieder en een hulpverlener? Wat is niet vrij-toegankelijke hulp?

Het vinden van een goede zorgaanbieder of jeugdhulpverlener is lastig. Ik heb diverse zoek-woorden ‘gegoogeld', maar zonder veel resultaat. Toch zijn ze wel te vinden, je moet het alleen even weten...

In de mallemolen van de zorg... Ik wist niet dat er zoveel beroepen bestonden in de gezondheidszorg. Het is daarom raadzaam de verschillen te kennen tussen de zorgverleners, niet alleen zodat je weet wie je voor je hebt, maar ook voor het maken van de juiste keuzes.