Meer weten over PDD NOS

Meisjes met PDD NOS

Jongens met PDD NOS

Meer weten over PDD NOS

Meer weten over PDD NOS

PDD NOS kan een enorme impact hebben op je leven en je omgeving. Door het (te) laat signaleren, ontstaan vaak extra problemen, zoals angsten of moeilijk te corrigeren gedrag. 

Wat is PDD NOS en hoe ziet dat eruit in het dagelijks leven?
Kun je aan iemand 'zien' of hij autisme heeft?
PDD NOS meisje of jongen; een wereld van verschil.
Waarom zijn ze zo bang of zo vervelend?
Signalen op school en sportclub.

Met autisme wordt je geboren en het is helaas niet te genezen, ook niet met medicatie. Wel kunnen met de juiste hulp de 'symptomen' en gevolgen worden beperkt. Medicatie kan een goede ondersteuning zijn.

School speelt een belangrijke rol bij het tijdig signaleren van gedragsproblemen en stoornissen.  Zij kunnen ouders adviseren om een kind te laten testen, zoals dat nu al vaker gebeurt bij dyslexie. Maar ook op de sportvereniging, ziet een sportleraar vaak opvallend of 'ander' gedrag.