Meer weten over PDD NOS

Meisjes met PDD NOS

Jongens met PDD NOS

Meer weten over PDD NOS

Meer weten over PDD NOS

Mensen en kinderen met PDD NOS hebben problemen die doordringen in verschillende ontwikkelingsgebieden. 


PDD-NOS staat voor Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified.
Letterlijk vertaald; een pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anders omschreven.

Pervasief betekent 'doordringen'
Ontwikkelingsstoornis betekent 'belemmering van de ontwikkeling'

Problemen die doordringen in verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals;

  • de taalontwikkeling
  • de motorische ontwikkeling
  • het reageren op interne en externe prikkels
  • het vermogen zich op anderen te richten en
  • het vermogen het eigen gedrag (in sociale situaties) goed te besturen

PDD NOS is...

> Een moeizame ontwikkeling van het sociale begrip en de sociale intuïtie
    (iets aanvoelen zonder erover na te denken).
> Dat maakt hen vaak onzeker en angstig.
> Ter voorkoming van angst houden zij zich graag vast aan bekende regels en patronen.
> In hun interesses kunnen ze zelfs rigide en dwangmatig zijn.
> Problemen uiten zich bij ieder kind verschillend per leeftijd.
> Problemen worden groter wanneer het kind meer in de buitenwereld gaat functioneren.