Meer weten over autsime

Diagnostiek en hulp met inzet van paarden

Meer weten over autisme

Meer weten over autisme

 

Voor mensen met autisme betekent dat wereld vaak beangstigend is en als een chaos wordt ervaren. Zij kunnen zich moeilijk voorbereiden op wat komen gaat of wat er van hen verwacht wordt. Elke situatie vraagt om een nieuwe scan.


Er is een veelheid aan prikkels, die met weinig onderlinge samenhang om aandacht vragen. Hierdoor worden mensen met autisme snel overvraagd. Hun hoofd kan alle informatie niet goed en niet snel genoeg verwerken. Nieuwe situaties roepen vaak spanning op, drukke situaties zijn te prikkel-rijk. Het onvoorspelbare roept onzekerheid op. Het dagelijks leven voor mensen met autisme vraagt veel van hen.