Meer weten over autsime

Diagnostiek en hulp met inzet van paarden

Meer weten over autisme

Meer weten over autisme

 

Honderden pagina’s heb ik erover gelezen. Veelal onbegrijpelijk zoals; ‘Een sterke preoccupatie met één of meer stereotiepe en beperkte patronen van belangstelling die abnormaal is in intensiteit of richting.' (bron: autisme.nl). Hier vind je alles over autisme, maar dan op een 'heldere en eenvoudige manier' uitgelegd. Geen gegoogle meer! 

Autisme is ...
• een beperking binnen sociale relaties, het gevoelsleven en emotionaliteit
• een ontwikkelingsstoornis waarvan de 'zichtbaarheid' verandert tijdens je leven
• een subtiele maar verwoestende neurologische afwijking
• een psychiatrische stoornis (verklaring in DSM)
• een stoornis die erfelijk kan zijn

'Een beperking binnen sociale relaties, het gevoelsleven en emotionaliteit' blijft voor mij de beste 'korte' omschrijving. Maar er niemand die het beter kan uitleggen dan Uta Frith, een professor die al 50 jaar onderzoek doet naar autisme en vele bijzondere testen heeft ontwikkeld. Kijk hier haar 50 minuten durende film en je begrijpt het!

Iedereen heeft autistische trekken. Het zit als het ware in je karakter. Ik bezit er ook aardig wat. Wist je dat de gemiddelde bevolking ongeveer 50% van alle autistische kenmerken bezit? Toch betekent dat niet dat je dan autistisch bent, ook niet een beetje.

Natuurlijk niet. Maar ASS-kinderen vertonen echter wel veel typische gedragingen en verschijnselen. Als je die herkent, kun je autisme -bij wijze van spreken- ook waarnemen of 'zien'. Sommige zijn zichtbaar en anderen niet, zeker niet voor buitenstaanders. Ouders weten wel beter.

Autisme is wellicht het best onderzochte syndroom in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Klinische, genetische, cognitieve en neuro-psychologische onderzoeken zijn alle gericht op het verkrijgen van fundamenteel inzicht in de mogelijke oorzaken van de stoornis.

Autisme is een ontwikkelingsstoornis; het ‘beeld’ van de stoornis verandert gedurende de levensloop. De dingen die je tijdens je leven meemaakt in je directe 'omgeving' hebben invloed op de mate waarin het autisme 'zichtbaar' wordt. Dat kan zover gaan dat het je 'ontwikkeling' beperkt.

Over de beperkingen, kenmerken en signalen weten we nu genoeg. Maar hoe kunnen we dit nu verklaren? De hersenen van mensen met autisme werken anders. Onze hersenen werken als een groot informatie-verwerkingscentrum. Als er problemen zijn in één van de schakels, worden denkprocessen verstoord.

Voor mensen met autisme betekent dat wereld vaak beangstigend is en als een chaos wordt ervaren. Zij kunnen zich moeilijk voorbereiden op wat komen gaat of wat er van hen verwacht wordt. Elke situatie vraagt om een nieuwe scan.

Comorbiditeit is het hebben van twee of meer stoornissen tegelijkertijd. Autisme gaat vaak gepaard met ADHDADD, depressie of angststoornissen, maar ook persoonlijkheidsstoornissen zoals Borderline. ASS-kinderen (vooral meisjes) lopen ook een groter risico op het ontwikkelen van een eetstoornis. Maar het gebeurt ook dat een verkeerde diagnose wordt gesteld, of dat er juist één wordt gemist! Wat zijn eigenlijk de verschillen of overeenkomsten?