Hulpverlening bij PDD NOS

Hulp voor kinderen met PDD NOS

Hulp voor meisjes met PDD NOS

Muziek geeft rust bij autisme

Jeugdzorg bij PDD kun je onderverdelen in twee soorten;
• ondersteuning en begeleiden van het kind èn gezin, meestal thuis
• behandelen van de stoornis, meestal in een kliniek (of psychiatrisch centrum)

Begeleiden en ondersteunen - jeugdhulp bij PDD NOS

Wanneer behandelen niet nodig is, kan een PDD NOS-er toch kampen met een hoop problemen, zowel op school als thuis. Maar ook zeker wanneer de behandeling is afgerond of wanneer je op een wachtlijst staat voor behandeling is begeleiding echt een uitkomst. 

Individuele begeleiding

Eén op één samenwerken met een begeleider, meestal een orthopedagoog (iemand die kijkt naar de ontwikkeling van de jeugdige), een gedragsspecialist of kinder-coach (gespecialiseerd in afwijkend gedrag). De begeleiding is ambulant (bijvoorbeeld thuis, op school of winkelcentrum) en voor een aantal uur per week. Het aantal uur dat nodig is, is afhankelijk van de ernst van de problemen. De zorgaanbieder kan hierin adviseren (maar de gemeente moet toestemming geven). Tijdens deze begeleiding vinden er gesprekken plaats en kan samen worden gewerkt en geoefend. Goede begeleiding is gericht op;

 • Vergroten/bevorderen van de zelfredzaamheid/zelfstandigheid
 • Stimuleren sociaal-emotionele ontwikkeling (omgaan met anderen, kan ook in kleinschalig groepsverband)
 • Opbouwen positief zelfbeeld
 • Aanbrengen structuur (plannen en huiswerk)
 • Aanbrengen/verbeteren dagelijkse ritme (dagbesteding)
 • Leren omgaan met regels en grenzen
 • Leren omgaan met vrijheden, boosheid of verdriet

Systeem-begeleiding (gezinsbegeleiding)

De subtiele maar verwoestende neurologische afwijking van autisme, kan het gezin behoorlijk ontwrichten. Onrust en spanning, voortdurend op je tenen lopen, grenzen zijn zwaar overschreden, iedereen is geïrriteerd en boos, emoties lopen hoog op en iedereen is chronisch oververmoeid. De hoop op verbetering is ver te zoeken. De systeem-begeleiding is erop gericht om die negatieve spiraal te doorbreken en gaat samen met alle gezinsleden opzoek naar alternatieven hoe jullie beter met elkaar kunnen omgaan, rekening houdend met elkaars behoeften. 

Groeps-begeleiding

Tijdens spel, creativiteit, sport, een interessant uitje of lekker samen eten kunnen de kinderen spelenderwijs nieuwe contacten aangaan. Dit is op twee manieren mogelijk, namelijk kleinschalig (1:2) ; één begeleider op twee kinderen (valt ook onder individuele begeleiding) of in groepsverband (1:4) ; één begeleider op vier kinderen. De begeleiders zorgen ervoor dat dit plaatsvind in een veilige situatie. Hierbij is veel aandacht voor;

 • sociale spelregels, de omgangsvormen
 • bevorderen van contacten met leeftijdsgenoten
 • vergroten van de weerbaarheid 
 • stimuleren van de zelfstandigheid
 • gezonde tijdsbesteding 

Behandelmethoden bij PDD NOS

In een GGZ instelling (psychiatrisch centrum) wordt onderzocht, gediagnosticeerd en behandeld. Na het stellen van een diagnose als autisme (DSM verklaring) kan een behandeltraject worden ingezet. Behandelen kan bestaan uit meerdere vormen van therapie, coaching en training. 

Wanneer de psychische problemen zo ernstig zijn dat het normale leven erdoor ontwricht raakt en ambulante of deeltijdbehandeling niet helpen, kan klinische behandeling worden ingezet. Dat betekent dat over een bepaalde periode intensievere of meer specialistische behandeling nodig is op een vaste locatie (kliniek). Dit kan poliklinisch (je komt je alleen naar de kliniek voor de behandeling zelf), maar bij ernstige problematiek (zoals het vastlopen van de ontwikkeling) kan ook gekozen worden voor deeltijd- of dagbehandeling of een kort- of langdurig verblijf in de kliniek.

Bij deze behandeling zijn GZ- of klinisch psychologen, psychotherapeuten, gedragswetenschappers, coaches, trainers en soms ook psychiaters betrokken. Voor meer informatie over medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg, zoals wat ze doen en kunnen, klik dan hier.

Voor kinderen met PDD NOS kan een behandeling bestaan uit: