Gemeente en jeugdwet

De Jeugdwet is een bezuinigingsactie

Wat doet de gemeente voor mij?

Gemeentegebouw; mag wat kosten

Onwetendheid maakt boos

Belastingen uitleggen aan kinderen

De nieuwe Jeugdwet (tot 18 jaar) beschrijft de regels over de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Echter de Rijksoverheid biedt beleidsvrijheid hun nieuwe taken uit te voeren. En dat is de grootste fout die de overheid heeft gemaakt! Daarnaast is het hoofddoel van de decentralisatie bezuinigen. En daar gaat het mis.


De verantwoordelijkheden van de gemeenten liggen bij; 
• preventie
• ondersteuning
• hulp en zorg aan jeugdigen
• ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen
• psychische problemen en stoornissen

Wat je ziet gebeuren is dat elke gemeenten die taken op een andere manier invullen, ze maken allemaal hun 'eigen regeltjes'. Soms zijn die regeltjes niet eens volgens de wet. Het grote probleem is dat de meeste zorgaanbieders een groot werkgebied hebben en hebben nu dus opeens te maken met soms wel 20 verschillende opdrachtgevers (de gemeenten), die allemaal andere regels hebben bedacht. Hoe moet dit bureaucratie tegengaan? De overheid roept: 'Gemeenten zitten het dichtst bij de inwoners en kunnen deze zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper leveren!' 

Die 'beleidsvrijheid' heeft grote gevolgen voor de zorgaanbieders

 • voorheen hadden zij te maken met één werkgever (de overheid) en nu moeten zij dealen met meerdere werkgevers (gemiddeld ca 15 gemeenten)
 • zij moeten nu voldoen aan vele (vaak) verschillende regels van al die gemeenten
 • zij moeten - vanwege kwaliteitseisen - hun gegevens aanleveren bij al die gemeenten, op verschillende manieren
 • zij moeten meedoen aan een aanbesteding van al die gemeenten, op verschillende manieren
 • worden zij door al die gemeenten onder druk gezet om hun tarieven te verlagen
  • ze kunnen geen kant op want als ze 'nee' zeggen, krijgen ze gewoon geen contract en hebben dan 'gewoon' geen werk meer
  • ze daardoor steeds meer zullen 'moeten' gaan werken met MBO’ers
   • terwijl de huidige begeleiders allemaal HBO geschoold zijn (voorwaarde kwaliteitseisen Jeugdwet)
 • de huidige HBO’ers laten zich misschien uit nood uitbetalen op MBO salarissen (we zien dit nu al ons heen gebeuren)
  • dat maakt de opleiding 'ambulant zorg- en hulpverlener' erg onaantrekkelijk en dus zullen in de toekomst steeds minder 'goede' hulpverleners beschikbaar zijn

Nieuwe wet is een bezuinigingsactie

Het feit dat deze nieuwe wetgeving een 'bezuigingsactie' betreft, ligt puur aan het feit dat het te besteden budget, dat de gemeente heeft toegewezen gekregen, 40% lager ligt dan de Overheid in het totaal besteedde in 2014. Daardoor is het hoofddoel van de gemeente 'minder kosten uitgeven' in plaats van het 'belang van een kind' voorop te stellen.

Daarnaast is de nieuwe wetgeving op bepaalde onderdelen nogal vaag. Zo is ook niet altijd duidelijk onder welke wet iemand valt.  Voorbeelden zijn de Jeugdwet, WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), WLZ (wet langdurige zorg). Dat zorgt ervoor dat het ook voor de gemeente zelf een zoektocht is.

Dat betekent niet dat we alles wat de gemeente bedenkt, ook klakkeloos moeten accepteren! Als je twijfelt of de gang van zaken wel conform wetgeving verloopt kun je bij een aantal organisaties terecht met vragen kijk dan hier voor meer informatie vragen-of-klacht-indienen.

Er wordt zo helemaal niets effectiever...
Deze kostbare tijd gaat verloren aan bureaucratie,
terwijl die besteed moet worden aan onze kinderen!