Gemeente en jeugdwet

De Jeugdwet is een bezuinigingsactie

Wat doet de gemeente voor mij?

Gemeentegebouw; mag wat kosten

Onwetendheid maakt boos

Belastingen uitleggen aan kinderen

Persoonlijk vind ik het van de zotte, dat een ambtenaar van de gemeente gaat bepalen of en hoeveel zorg mijn kind nodig heeft. In de nieuwe wet is niet omschreven, op basis van welke criteria (eisen) de gemeente hulp mag toekennen of afwijzen. Ze moeten wel vakkundige medewerkers inzetten, maar wat vakkundig is bepaalt de gemeente zelf...


Voorheen werd jeugdhulp toegekend of afgewezen door Stichting Jeugdzorg. Daar werd een indicatie afgegeven door een zogenaamde 'indicatiesteller'.

Als je online opzoek gaat naar vacature 'indicatiesteller' zijn dit de functie-eisen;

  • Afgeronde (zorggerelateerde) HBO of WO opleiding
  • Ruime kennis van AWBZ en Jeugdzorg
  • Minimaal 2 jaar (zeer) recente werkervaring als indicatiesteller jeugd


Je zou dus denken dat deze indicatiesteller nu werkt bij de gemeente. Helaas is niets minder waar. Onze, door de gemeente zogenoemde, 'zorg-coach' voldoet in zijn geheel niet aan deze eisen (TIP Je kunt iemand zijn werkervaring en opleiding vinden op www.linkedin.com). En toch gaat hij bepalen of en hoeveel zorg onze meiden nodig hebben. In eerste instantie kwam hij over als een betrokken mens en uitte zijn bezorgdheid om ons gezin. Maar op basis van het door mij opgestelde budgetplan èn een anderhalf uur durend kennismakingsgesprek, kwam hij tot de conclusie dat het uurtarief wel gehalveerd kon worden. De begeleiding kon ook wel bij een goedkopere (minder hoog opgeleide) zorgaanbieder worden ingekocht (is dit toezien op behoud van kwaliteit?). Toen ik vroeg naar de feiten waarop hij deze conclusie had getrokken, vertelde hij doodleuk dat er gewoon bij iedereen 40% af moet. Lees hier het hele verhaal.

Toekenning of afwijzing van jeugdhulp 

Jeugdwet artikel 2.9
De gemeenteraad stelt bij verordening en met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze wet in ieder geval regels
A) over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen, met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele voorziening 
B) over de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening wordt afgestemd met andere voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen
C) de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget als bedoeld in wordt vastgesteld
D) voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of een persoonsgebonden budget, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet.

Onder Punt A) 
Vraag naar de opgestelde regels die de gemeente volgens de Jeugdwet moet opstellen. Ze mogen de zorg dus niet zomaar afwijzen of toekennen. Zij moeten dit schriftelijk beargumenteren. Hierin moeten zijn opgenomen;

  • de voorwaarden voor toekenning
  • de wijze van de beoordeling
  • de afwegingsfactoren

Klachten kun je melden bij

www.monitortransitiejeugd.nl/uw-melding