Gemeente en jeugdwet

De Jeugdwet is een bezuinigingsactie

Wat doet de gemeente voor mij?

Gemeentegebouw; mag wat kosten

Onwetendheid maakt boos

Belastingen uitleggen aan kinderen

Als een kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als het kind voor een dagdeel buitenshuis verblijft, dan wordt er een ouderbijdrage geheven.

Het gaat dan om etmalen (overdag en 's nachts) of dagdelen (4 uur). 

Het gaat om verblijf in:

  • accommodatie van een jeugdhulpaanbieder 
  • pleeggezin
  • ggz-instelling
  • multifunctionele centra
  • orthopedagogische behandelcentra
  • plaatsing in een justitiële jeugdinrichting

Voor meer informatie over tarieven en voorwaarden download hier de factsheet.