Gemeente en jeugdwet

De Jeugdwet is een bezuinigingsactie

Wat doet de gemeente voor mij?

Gemeentegebouw; mag wat kosten

Onwetendheid maakt boos

Belastingen uitleggen aan kinderen

Wisten jullie dat er in Nederland maar liefs 16.000 kinderen niet naar school gaan vanwege psychische of gedragsproblemen? Uitgekotst door het systeem. Het zal je als ouder maar overkomen; dan kun je meteen je werk opzeggen...


Kinderen met ADHD en PDD NOS lopen vast op gewone school

Leerlingen met bijvoorbeeld autisme of adhd die sinds vorig jaar naar gewone middelbare scholen moeten, stuiten daar op grote problemen. Veel kinderen lopen vast door de wisseling van lokalen, telkens andere leraren voor de klas en drukke schoolgangen. 

Passend onderwijs

Sinds de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht om voor iedere leerling een geschikte plek te vinden. Kinderen met bijvoorbeeld autisme of ADHD moeten zoveel mogelijk op een gewone school terechtkomen. Hoewel het voortgezet speciaal onderwijs (vso) blijft bestaan, is het de bedoeling dat er minder kinderen naar deze veel duurdere speciale middelbare school gaan. Hier kost onderwijs ongeveer 18.000 euro per leerling per jaar. Ter vergelijking: het reguliere onderwijs kost ongeveer 5.000 euro per leerling per jaar. In het schooljaar 2010/2011 zaten zo'n 32.000 kinderen op het speciaal voortgezet onderwijs. In 2003/2004 waren dat er nog 18.000.

Middelbare scholen

Het valt veel middelbare scholen zwaar om de juiste zorg voor die kinderen te regelen. Juist in de overgang van basisschool naar middelbare school gaat het vaak mis, al gebeurt dat niet meteen. Vooral kinderen met autisme proberen hun problemen vaak te verbloemen en vinden het moeilijk om die te delen met ouders of leraren. Hierdoor ontstaan veelal lichamelijke klachten, worden ze gepest of buitengesloten en melden zij zich vaker ziek. De scholen zijn hier onvoldoende alert op. Wanneer de problematiek eenmaal bekend is, is het vaak al te laat, ook omdat die extra ondersteuning die nodig nodig is, niet meteen geboden kan worden.

Waar kan ik een klacht indienen?

  • deze link voor met melden van knelpunten en slechte ervaringen in het onderwijs

Waar kan ik melden dat het goed gaat? 

  • deze link voor het melden van goede voorbeelden in het onderwijs