Gemeente en jeugdwet

De Jeugdwet is een bezuinigingsactie

Wat doet de gemeente voor mij?

Gemeentegebouw; mag wat kosten

Onwetendheid maakt boos

Belastingen uitleggen aan kinderen

Er is een officiële instantie opgericht, genaamd Monitor Transitie Jeugd. Op hun website kun je melding maken van problemen en klachten omtrent jeugdzorg. Zij melden dit aan gemeenten èn aan de Rijksoverheid zodat het beleid verbeterd kan worden en problemen kunnen worden opgelost. Belangrijk dus dat wij problemen melden.


Waar kan ik een klacht indienen?

www.monitortransitiejeugd.nl/uw-melding

Wat voor problemen kun je allemaal melden?


Veranderingen in de hulp


Financiering en organisatie

 •  

 •  


Passend onderwijs

 • passend onderwijs valt niet onder de transitie, maar mocht je toch klachten hebben over het onderwijs, meldt deze dan via deze link 

Klachten of vragen over een GGZ behandeling

 • meldjezorg.nl aanspreekpunt voor vragen en klachten over de GGZ
 • pvp.nl  PatiëntenVertrouwensPersoon, stichting voor patiënten  in de GGZ
 • platformggz.nl  landelijk platform voor mensen met psychiatrische problemen
 • loc.nl  de grootste cliëntenorganisatie voor zeggenschap in o.a. de jeugdzorg en jeugd-GGZ

Onafhankelijke hulp

 • iederin.nl voor mensen met een chronische ziekte of (psychische) beperking
 • akj.nl  ondersteuning bij lastige situaties (vertrouwenspersoon)
 • dekinderombudsman.nl  ouders die denken dat de rechten van hun kind wordt geschonden
 • meedemeentgroep.nl  cliëntondersteuning

Uw Ouderplatform

In steeds meer regio's zijn groepen ouders actief om mee te praten met gemeenten over invoering van de nieuwe Jeugdwet. Uw Ouderplatform is een regionale ouderorganisatie in de regio's Utrecht-West en Lekstroom. Bij landelijke cliëntenorganisaties en/of uw gemeente kunt u nagaan of er in uw gemeente ook al een ouderorganisatie bestaat.
www.uwouderplatform.nl