Gemeente en jeugdwet

De Jeugdwet is een bezuinigingsactie

Wat doet de gemeente voor mij?

Gemeentegebouw; mag wat kosten

Onwetendheid maakt boos

Belastingen uitleggen aan kinderen

Over de regels en gevolgen van de nieuwe Jeugdwet en de rol van de gemeente. Wanneer heeft je kind met PDD NOS recht op zorg? Vanaf 1 januari van 2015 is het er niet beter op geworden in zorgland Nederland. Voorheen werd psychologische en psychiatrische zorg vergoed door de zorgverzekering. De jeugdzorg werd geregeld via Stichting Jeugdhulp en betaald uit de wet AWBZ. Beiden zijn overgeheveld naar de gemeente. Ze gebruiken het 'dure' woord decentralisatie of transitie.  

Op basis van de nieuwe Jeugdwet vind je op deze pagina
alles over de rechten en plichten van de gemeente!

De nieuwe Jeugdwet (tot 18 jaar) beschrijft de regels over de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Echter de Rijksoverheid biedt beleidsvrijheid hun nieuwe taken uit te voeren. En dat is de grootste fout die de overheid heeft gemaakt! Daarnaast is het hoofddoel van de decentralisatie bezuinigen. En daar gaat het mis.

Persoonlijk vind ik het van de zotte, dat een ambtenaar van de gemeente gaat bepalen of en hoeveel zorg mijn kind nodig heeft. In de nieuwe wet is niet omschreven, op basis van welke criteria (eisen) de gemeente hulp mag toekennen of afwijzen. Ze moeten wel vakkundige medewerkers inzetten, maar wat vakkundig is bepaalt de gemeente zelf...

Er is een officiële instantie opgericht, genaamd Monitor Transitie Jeugd. Op hun website kun je melding maken van problemen en klachten omtrent jeugdzorg. Zij melden dit aan gemeenten èn aan de Rijksoverheid zodat het beleid verbeterd kan worden en problemen kunnen worden opgelost. Belangrijk dus dat wij problemen melden.

Wisten jullie dat er in Nederland maar liefs 16.000 kinderen niet naar school gaan vanwege psychische of gedragsproblemen? Uitgekotst door het systeem. Het zal je als ouder maar overkomen; dan kun je meteen je werk opzeggen...

Wat is er in vredesnaam nu weer aan de hand, als het gaat om leerlingenvervoer. Er gaan teveel kinderen naar het speciaal onderwijs (elk jaar meer) en het vervoer naar die scholen (vaak mijlenverweg) kost te veel geld. Dus laten we daar ook eens de schaar inzetten...

Om PGB te 'mogen' aanvragen moet je aan een aantal eisen van de wet voldoen. Als je die kunt aantonen, is de gemeente verplicht PGB toe te kennen. Ik ben zo vrij geweest deze eisen te vertalen naar concrete voorbeelden. Voorwaarde is wel, dat er al een indicatie of beschikking ligt.

Ze hebben er weer een potje van gemaakt. In het kader van 'efficiëntie' (not) bestaan er minimaal negen verschillende 'zorgplannen'. Elk plan heeft zijn eigen richtlijnen en niemand weet hoe deze plannen zich verhouden tot elkaar of tot de Jeugdwet.

Als een kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als het kind voor een dagdeel buitenshuis verblijft, dan wordt er een ouderbijdrage geheven.

Het is echt een drama om die hele Jeugdwet door te spitten. Hier vind je een aantal interessante artikelen uit de wet. Daarnaast ook een begrippenlijst.