Sitemap

Ik ben een moeder

Deze site komt uit de grond van mijn hart. Niets wat ik beschrijf heeft de bedoeling om anderen te kwetsen, maar wel om de samenleving wakker te schudden. De kinderen zijn toch onze toekomst?

Op de pagina Gemeente en Jeugdwet zijn enkel artikelen genoemd, die in het belang zijn van kinderen met PDD NOS en angsten. Pleegzorg en gesloten jeugdhulp heb ik geheel buiten beschouwing gelaten.

Alle teksten zijn van eigen hand. Wel heb ik diverse informatiebronnen geraadpleegd. Aan mijn teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Bronvermelding

  • Alle websites die vermeld zijn op Links naar nuttige websites
  • Alle websites die vermeld zijn op Woordenboek
  • Dr. Uta Frith, Professor Cognitieve ontwikkeling
  • Dr. Wim Schlooz, Kinder- en jeugdpsychiater en 1e geneeskundige, specialisme autisme
  • Dr. Els M.A. Blijd-Hoogewys, Klinisch Psycholoog & senior onderzoeker
  • Dr. Annelies Spek, Klinisch psycholoog, senior onderzoeker Autisme kennis Centrum
  • Ingeborg Willems, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Nathalie van Eeten, Gedragsspecialist, Intern begeleider en Remedial Teacher
  • Dr. Bram Sizoo, Psychiater, specialisme autisme