Autisme nieuws

Autisme nieuws

Autisme nieuws

Autisme nieuws

Uit de derde kwartaalrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd blijkt dat de problemen rondom jeugdhulp niet afnemen, maar juist in ernst en omvang toenemen. Mensen weten niet dat ze recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning en de toegang tot passende zorg en ondersteuning is vaak ver onder de maat. 


Kinderen krijgen niet de jeugdhulp die ze nodig hebben

Er blijven meldingen binnenstromen van ouders die maandenlang moeten wachten op een indicatie van de gemeente om de noodzakelijke jeugdhulp voor hun kind te krijgen. Ondertussen krijgt het kind niet de zorg die het zo hard nodig heeft. En dat terwijl de toegang tot passende (jeugd)hulp in gemeenten op maat moet zijn en zorgvuldig volgens de uitgangspunten van de wet moet verlopen. Ook zijn meer meldingen binnengekomen over de schending van privacy.

Nieuwe problemen: geen onafhankelijke cliëntondersteuning en privacy schending

Naast al eerder door de Monitor Transitie Jeugd gesignaleerde problemen ontvangen wij in het derde kwartaal veel meldingen over nieuwe problemen. Zo is iedere gemeente ervoor verantwoordelijk onafhankelijke cliëntondersteuning in te kopen of te organiseren. Veel ouders weten niet dat ze hier recht op hebben, dit wordt hen namelijk niet verteld door de gemeente of hulpverleners. Daarnaast blijkt dat de cliëntondersteuning die de gemeente heeft georganiseerd niet altijd onafhankelijk is. Zo zijn er voorbeelden waarin een consulent de ouder eerst ondersteunt bij het in kaart brengen van de hulpvraag en de ondersteuningsmogelijkheden, maar waar dezelfde persoon vervolgens ook het besluit moet nemen over de toewijzing en de beschikking verzorgt. Deze beide taken horen niet bij een en dezelfde persoon te liggen.

Meer dan in het eerste halfjaar van 2015 komen er meldingen binnen waaruit blijkt dat het recht op privacy van kinderen, jongeren en ouders geschonden wordt. Onderstaande melding is daar een voorbeeld van:
‘Ik werd verplicht om mijn handtekening te zetten om alle dossiers van mijn zoontje en zelfs een verslag van mijzelf aan te leveren of hen toestemming te geven het op te vragen. Dat stond in het plan van aanpak waar ook de hulp (na 6 maanden) toegezegd werd. Er moest een handtekening onder, anders kregen wij de broodnodige hulp (voorgeschreven door psychiater van mijn zoontje) weer niet (was al eerder afgewezen).’

Knelpunten aanpakken

Vanuit de Monitor Transitie Jeugd vindt regelmatig overleg plaats met vertegenwoordigers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het concreet aanpakken van onder andere bovenstaande knelpunten.

Monitor Transitie Jeugd brengt ieder kwartaal rapportage uit

De Monitor Transitie Jeugd, bestaande uit Zorgbelang, Uw Ouderplatform, Ieder(In), MEE Nederland, LOC en Landelijk Platform GGz, brengt ieder kwartaal een rapportage uit. De volgende rapportage is in januari 2016. Tot eind 2016 zal de Monitor Transitie Jeugd kwartaalrapportages uitbrengen. Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de Monitor Transitie Jeugd, dan kunt u zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief die regelmatig verschijnt. Meldingen kunnen worden gedaan via: www.monitortransitiejeugd.nl

Meer informatie

Vragen kunt u terecht bij Jelke Martina-Doodkorte, projectleider Monitor Transitie Jeugd: (06) 1906 2859.

Bron: www.monitortransitiejeugd.nl 19 oktober 2015.